Printable Calendar
Cupcake descriptions here

Cupcake Flavors Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun
Apple / Cream Cheese X X X X X X X
Blueberry / Marshmallow X X X X X X X
Boston Cream Pie / Ganache X X X X X X X
Carrot / Cream Cheese X X X X X X X
Coconut Cream X X X X X X X
Devil’s Food / Chocolate Fudge X X X X X X X
Devil’s Food / Cream / Ganache X X X
Devil’s Food / Nutella X X
Devil’s Food / PB Brownie X X X X
Devil’s Food / S’mores X X X X X X X
Devil’s Food / Vanilla BC X X X X X
Dulce Du Leche X X X X X X X
Fluffer Nutter X X X X X X X
Sno Ball X X
Lemon Pie X X X
Oreo / Vanilla BC X X X X X X
Pumpkin / Cinnamon CC X X X X X X X
Red Velvet / Cream Cheese X X X X X X X
Vanilla / Vanilla BC X X X X X X X
COOKIES:
COOKIES- Basic Chocolate Chip X X X X X X X
COOKIES- Oatmeal or Choc White Chip or PB X X X X X X X
COOKIES- S’mores X X X X X X X